Rice Networks Group Members

Faculty
Edward W. Knightly
Edward W. Knightly

Ph.D. Students
Joe Chen Adriana Flores Yasaman Ghasem Pour Ryan Guerra Kumail Haider
Joe Chen Adriana Flores Yasaman Ghasem Pour Ryan Guerra Kumail Haider
Sharan Naribole Peshal Nayak Jonghun Park Chia-Yi Yeh Xu Zhang
Sharan Naribole Peshal Nayak Jonghun Park Chia-Yi Yeh Xu Zhang

Research Interns
Shuqing “Erica” Chen Yuqiang Ziyal “Ryan” Li Sihan Zeng
Shuqing “Erica” Chen Yuqiang “Ethan” Heng Ziyal “Ryan” Li Sihan Zeng

Research Administrator
  Dee Rashdi